Overgang van Scissor sister Delft naar IV for hair Schiedam

Op één Januari jongstleden was “the big change”een feit.

Ik Heb op die datum de kapsalon in Delft (ScissorSister) overgedaan aan mijn collega Tessa De Vries. Zelf ben ik als Freelance kapper aan de slag gegaan in Schiedam. Ik zal op woensdag donderdag en vrijdag in de GlamourU studio aan de Callandstraat nummer 80 mijn kapperswerkzaamheden uitvoeren. De website moet nog volledig worden aangepast, maar ik beloof dat zo spoedig mogelijk klaar te hebben. Graag tot ziens aan de Callandstraat!